Werkwijze

Om de DuinenQuest te kunnen maken moet je de volgende stappen doorlopen:
  • Stap 1: een onderwerp kiezen, die de hele groep wil uitwerken.
  • Stap 2: informatie en plaatjes zoeken over het door jullie gekozen onderwerp.
  • Stap 3: een collage maken over het door jullie groep gekozen onderwerp.
  • Stap 4: Het houden van de tentoonstelling.

Stap 1: een onderwerp kiezen samen met je groep:

  1. Vraag aan je meester of juf welke onderwerpen nog vrij zijn.
  2. Ga na welk van deze onderwerpen jullie het interessant vinden.
  3. Waar weten jullie het meest vanaf?
  4. Kies een onderwerp uit die jullie willen gaan uitpluizen.
  5. Maak een duidelijke taakverdeling en lever die in bij je leerkracht.