Duinen

webkwestie - webquest

Beoordeling

Het is misschien handig om je werk te controleren voordat je het gaat inleveren.

Voldoet je werkstuk aan alle eisen? Dan is dat heel goed van jullie. Zo niet, dan weet je in ieder geval wat je er nog aan kan verbeteren!

In dit schema is handig bij het beoordelen van de werkstukken van de leerlingen.

Helemaal aan de linkerkant staan 4 dimensies waar je het werkstuk op kan beoordelen.

De kinderen kunnen 0, 1 of 2 punten halen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de kwaliteit van het werkstuk.


Onvoldoende

(0 punten)

Voldoende

(1 punt)

Goed

(2 punten)

Inhoud

De antwoorden op de vragen komt niet of nauwelijks in de collage naar voren

Niet alle vragen worden beantwoordt in de collage.

De antwoorden op de vragen zijn in de collage verwerkt.

Tekst

De tekst is onduidelijk en geeft onvolledige informatie.

De tekst bevat enkele onduidelijkheden.

Sommige stukjes zijn lastig te lezen en te begrijpen.

De tekst is duidelijk en geeft goede informatie. En leest prettig.

Lay-out / Afbeeldingen

De collage is niet leuk om naar te kijken. De verhouding tussen plaatjes en tekst is niet goed. De plaatjes sluiten niet goed aan bij het onderwerp.

De collage is redelijk leuk om naar te kijken. De verhouding tussen plaatjes en tekst is niet helemaal juist. En/of de plaatjes sluiten niet helemaal aan bij het onderwerp.

e collage is leuk om naar te kijken. En er is een juiste verhouding tussen plaatjes en tekst. En de plaatjes sluiten goed aan bij het onderwerp.

Grammatica / Spelling

Er zitten veel spelling- en grammatica fouten in de tekst.

Er zitten een paar spelling en grammatica foutjes in.

De tekst bevat geen spelling- of grammatica fouten.