Opdracht

Weinig mensen weten iets over de duinen. We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend als we over het strand lopen en denken er verder niet bij na. En jullie gaan daar iets aan doen.

Je gaat met de hele klas een tentoonstelling maken over de duinen in Nederland. Je gaat een groepje vormen. De meester of juf vertelt je hier meer over.

Er komen in totaal vijf groepjes en iedere groep kiest één van de vijf onderwerpen.

Bij elk onderwerp hebben we alvast wat vragen bedacht om jullie op weg te helpen, maar jullie kunnen er zelf nog meer bij verzinnen. De informatie over deze onderwerpen kun je vinden op de pagina 'Infobronnen'.

De (ontstaans)geschiedenis van de duinen

  1. Hoe zijn de duinen ontstaan?

  2. Gebeurt dat nu nog steeds?

  3. Wat is het verschil tussen jonge en oude duinen?

  4. Kun je kort over de grondsoorten vertellen?

Duinen

Afbeelding van: https://pixnio.com

De ligging van de duinen

  1. Waar in Nederland kun je duinen vinden?

  2. Welke duinen zijn al heel oud en welke nog wat jonger?

  3. Hoe komt het dat niet alle duinen in Nederland aan de zee liggen?

De functie van de duinen (wat doen de duinen allemaal?)

  1. Hoe zorgen de duinen er voor dat Nederland niet onder water loopt?

  2. Wat hebben de duinen en water met elkaar te maken?

  3. Waar gebruiken de mensen de duinen nu het meest voor?

Planten

  1. Wat voor soorten planten kun je vinden in de duinen?

  2. Wat kun je over planten in de duinen vertellen? (Zelf bepalen wat jullie belangrijk vinden, want het is best veel)

  3. Zijn er nog interessante weetjes?

Dieren

  1. Wat voor soort dieren kun je vinden in de duinen?

  2. Wat kun je over dieren in de duinen vertellen? (Zelf bepalen wat jullie belangrijk vinden, want het is best veel)

  3. Zijn er nog interessante weetjes?

Het is de bedoeling dat ieder groepje een deel van de tentoonstelling maakt door plaatjes en korte informatie bij elkaar op een groot vel papier te plakken (een poster maken). Je krijgt per groepje een cijfer voor jullie deel. Als het cijfer een onvoldoende is, moet je tijdens de tentoonstelling nog wat vertellen bij jullie gedeelte. Eerst geef je de tentoonstelling voor iedereen, zodat iedereen weet waar het allemaal precies over gaat.

Op de pagina "Infobronnen" lees je hoe je een poster kunt maken.

Voor de uiteindelijke tentoonstelling, worden er een paar mensen uitgenodigd. Dat kunnen meesters en juffen zijn, kinderen uit andere klassen en misschien zelfs je eigen ouders.

Klik op 'werkwijze' om te kijken wat je nu moet doen.